JU Gimnazija Zivinice

Skolske novosti

view:  full / summary

Posjeta gimnazijalaca pogonu tretmana pitke vode.

Posted by Sanel Mumic on March 26, 2015 at 3:05 AM Comments comments (0)

Nastavnim planom i programom za učenike živiničke gimnazije u okviru izborne nastave za biologiju i hemiju izvršena je posjeta Postrojenju za tretman pitke vode u Živinicama . Učenici su se upoznali na licu mjesta kakvu vodu pijemo sa naših česama. Stručno osoblje dalo je potpune informacije kada je u pitranju tretman pijaće vode. Učenici su kroz konstruktivni dijalog iz ugla biološko hemijskog tretmana vode pospješili znanje koje su na teoretskim časovima iz Biologije i Hemije tokom godina učili.


Svakao uočena je zainteresovanost mladih biologa i hemičara za tehnološkim napredkom u tretmanu pijaće vode , a pogotovo što mi većinom konzumiramo tu vodu. Na licu mjesta su se upoznali i sa dotokom vode do sabirnog mjesta gdje se sva pristigla voda na savremen način tretira kako bi bila dostupna za upotrebu velikog broja građana općine Živinice.


Obiljezili tri ekoloska datuma: Dan suma , voda i meterologije

Posted by Sanel Mumic on March 26, 2015 at 2:55 AM Comments comments (0)

I ako su dan za danom se redali važni ekološki datumi: 21.mart, 22.mart i 23.mart učenicima Srednje mješonite škole i Gimnazije iz Živinica nije bilo naporno da na svojstven način obilježe sva tri ekološka datuma.

Učenici ljubitelji prirode i prirodnih znanosti iz pomenutih škola su danima se pripremali sa svojim mentorima, profesorima i danas na izuzetno kreativan način obilježili pomenute datume.U prisustvu gostiju iz nekoliko nevladinih udruga koji se brinu o zaštiti prirode iz lokalne zajednice kao i iz Tuzlanskog kantona podijelili su zabrinutost o devastiranim šumama, o zagađenim vodnim tokovima kao i klimatskim promjenama. Mladi su prepoznali već sada hronične probleme u našem okruženju, problem šuma, voda, i poremećaj klime.


U interaktivnom iznošenju problem činjenica, ali i mjera zaštite, u želji da buduće generacije imaju sretnu, čistu i bezbrižnu budućnost. Diskutovalo se o prošlogodišnjim poplavama, uzrocima, posljedicama. Rečeno je da se pod hitno mora stati sa krajnje drskim uništavanjem šuma. Zajednica mora da prepozna ekološke probleme i da utiče na njihovo saniranje. Čula se poruka, "nemojmo da se sjećamo šuma i voda samo 21.marta i 22.mart, o šumama i vodama trebamo da mislimo i vodimo računa 365 dana". A za sledeći dan šuma i voda tražimo da se mobilišu sve škole na TK. Kako bi zasadile na hiljade sadnicakoje bi nadomjestile svakodnevno uništenje naših šuma. Čuli su se poražavajući podaci o nebrigi naših šuma, da Bh. šume nema ko da štiti, kako stati ukraj šumskoj krađi, itd. Sve to predstavljaju ozbiljnu prijetnju za budućnost šume. Na ovo su ukazali učenici Mješovite srednje škole Živinice i Gimnazije iz Živinica.


Učenici stručne šumarske škole uz asistenciju svojih profesora su priredili izložbu zdrave ekološke hrane kao i šumske plodove na izuzetno dekorativan način. A izloženo je nekoliko portfolija na pomenutu problematiku, gdje su učenici zainteresovanim iznosili činjenice do kojih su dolazili prilikom istraživanja i izrade portfolija.

Odrzano skolsko takmicenje iz historije

Posted by Sanel Mumic on March 15, 2015 at 4:10 PM Comments comments (0)

Dana 13.03.2015 god. održano je školsko takmičenje ih historije u JU Gimnazija Živinice. Učešće na takmičenju su uzeli učenici koji pohađaju dodatnu nastavu iz predmeta historija:

 

1. Dedić Jasmina

2. Krpić Semir

3. Nuhanović Naida

4. Jagodić Amar

5. Šahbegović Salih

6. Salihović Amela


 

Komisija u sastavu: prof. Sabina Hadžić-Ćosić, prof. Hanifa Trumić i prof. Suada Trumić je pregledala testove i konstatovala slijedeću rang-listu kandidata:

1. Nuhanović Naida 69/71

2. Šahbegović Salih 69/71

3. Salihović Amela 68/71

4. Dedić Jasmina 66/71

5. Krpić Semir 65/71

6. Jagodić Amar 55/71

 

Prema pravilima, dvoje prvoplasiranih učenika će predstavljati školu na kantonalnom takmičenju iz historije.


 

Obuka za projekat "Izbor najdemokrati??nije ?kole u BiH".

Posted by Sanel Mumic on March 2, 2015 at 3:30 AM Comments comments (0)

Mirjana Krešić, pedagogica JU Gimnazija Živinice, Hanifa Trumić, profesorica historije, Naida Nuhanović, predsjednica Vijeća učenika, te Alma Šahbegović, predsjednica Vijeća roditelja su proteklog vikenda, 21. i 22. februara, učestvovale na obuci za projekat " Izbor najdemokratičnije škole u BiH".


Na današnjoj sjednici Nastavničkog vijeća donešena je odluka da će svi aktivno raditi u narednom periodu na dodatnoj demokratizaciji škole, zbog čega će biti formiran i tim sastavljen od učenika, profesora i roditelja.


Dan sigurnog interneta

Posted by Sanel Mumic on March 2, 2015 at 3:30 AM Comments comments (0)

Učenici II1 odjeljenja JU Gimnazija Živinice su za Dan sigurnog interneta pripremili i održali prezentaciju za učenike prvih razreda na temu "Sigurnost i zaštita djece na internetu".


Vije??e ucenika urucilo pomoc sticenicima centra Koraci nade

Posted by Sanel Mumic on March 2, 2015 at 3:25 AM Comments comments (0)

Vijeće učenika JU Gimnazija Živinice već duži niz godina uspješno sprovodi humanitarne akcije unutar škole.

Ove godine su, uz ostale akcije, za novogodišnje praznike obradovali štićenike centra Koraci nade uručivši im prigodne poklone.


Kazali su da neće na ovome stati. Idu dalje u nove humanitarne pohode.

Odrzana prezentacija Neformalno obrazovanje

Posted by Sanel Mumic on March 2, 2015 at 3:20 AM Comments comments (0)

Dana 26.02.2015.godine članovi lokalnog tima Živinice Asocijacije srednjoškolaca u BiH održali su prezentaciju na temu „Neformalno obrazovanje” u prostorijama JU Gimnazija Živinice i JU MSŠ Živinice.


Prezentaciji su prisustvovali učenici IIIg2 razreda Gimnazije Živinice i IIIel2 i II mt MSŠ Živinice.Na samom početku članovi LT Živinice predstavili su svoj rad i rad ASuBiH-a i istakli da jedan od načina da se mladi obrazuju izvan obrazovnih institucija jesu i udruženja i organizacije mladih.


Osnovni cilj prezentacije bio je bliže upoznavanje srednjoškolaca sa pojmom neformalnog obrazovanja.

Odrzana prezentacija iz obasti diskriminacije, tolerancije i aktivizma

Posted by Sanel Mumic on February 25, 2015 at 9:45 AM Comments comments (0)

Dana 19.2.2015. godine, u prostorijama naše Škole, Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini održala je prezentaciju čiji je cilj bio podizanje stepena znanja iz oblasti diskriminacije, tolerancije i aktivizma.

Prezentaciji su prisustvovali učenici III2 i III3 razreda. Ovaj projekat je pod pokroviteljstvom Ambasade Velike Britanije i Američke Ambasade u Beogradu i uključuje posjete srednjim školama u regionu. Govorilo se o ljudsim pravima, o povezivanju mladih ljudi iz regiona u cilju otvorenijeg dijaloga i saradnje. Sa nama su podijelili svoja iskustva.


Prezentacija je bila uspješna, prije svega kao dio projekta uključivanja mladih u događaje vezane za zaštitu ljudskih prava i promjena u našem društvu.

Nagradni izlet na Vlasic za ucenike dva odjeljenja

Posted by Sanel Mumic on February 24, 2015 at 1:05 AM Comments comments (0)

Kao najbolji razredi u školskoj 2013/14 godini, II1 i III2 su nagrađeni izletom na planinu Vlašić. Dana 20.02. 2015 god. učenici su organizovano krenuli na put u jutarnjim satima (07.20) ispred zgrade Gimnazije.

Ukupno je putovalo 38 učenika sa četiri profesora. Prilikom prolaska kroz Travnik napravljena je kratka pauza u trajanju od 1 sat koju su učenici iskoristili za obilazak izletišta „Plave vode“. Na odredište (Vlašić) smo stigli oko 12.00 sati i smjestili se u planirane objekte. Do kasnih večernjih sati učenici su imali slobodne aktivnosti. Naredni dan, u 14.00 sati smo krenuli prema Živinicama gdje smo stigli bez problema oko 18.00 sati.


Tokom čitavog puta i boravka nisu zabilježene nikakve incidentne situacije a izlet je doveo do poboljšanja zajedništva grupe i upoznavanja prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine.U realizaciji izleta su učestvovali sljedeći profesori HamzagićMuljka, Hadžić-Ćosić Sabina, Beridan Jusuf i Rahmanović Hasan.

 

Multidisciplinarni pristup nastavi

Posted by Sanel Mumic on February 21, 2015 at 3:10 AM Comments comments (0)

Živinička gimnazija ovih dana je implementirala multidisciplnarni pristup u nastavi biologije i geografije. Održan je ogledno -ugledni čas na temu "Upravljanje i zaštita atmobiosfera" sa učenicima, četvrtih razreda izborne nastave iz nastavnih predmeta biologija i geografija, gdje je koordinacijom profesora biologije Seada Noćajevića i profesora geografije Jusufa Beridana multidisciplinari i interdisciplinarni pristup obrađena važnu nastavnu temu iz ekologije.


U temi su obrađeni kroz grupni oblik rada,na kreativni način pojam atmosfere, sastav ,vertikalnu strukturu atmosfere,izvore aerozagađenja,efekti aerozagađenja kao i mejre zaštite atmosfere od daljnjeg zagađenja.Čuli su se izuzetni prijedlozi kada je u pitanju mjere zaštite na lokalnom nivou

· hitna toplifikacija urbanog i ruralnih dijelova naše općine;

· više poštovati norme u saobraćaju;

· postavljanje mjernih istrumenata za praćenje kvaliteta zraka u gradu (na izvorima zagađenja)

· više zelenih površina, zabraniti nekontrolisanu sječu šuma u našim krajevima, znajući da su šume pluća naše planete, pa i našeg grada,


· Implementirati LEAP iz 2005 za općinu Živinice. Primijenjene su savremene metode kooperativnog učenja (metoda grozd u nastavi,metoda izrade mapa uma), dijalog, rad na ilustraciji, demonstracije i upotreba multimedijalnih sredstava, gdje su učenici na času u opuštanoj "atmosferi" učili i naučili o zraku sa profesorima biologije i geografije.


Čas su pratili direktor, pedagog, profesori učenika Živiničke gimnazije, kao i gosti koji su pohvalili ovakav pristup u nastavi. Dogovoreno je da se i u narednom periodu održavaju ovakvi i slični časovi, koji idu u korist učenika, jer to gimnazijalci zaslužuju.

Dr. Sead Noćajević, prof.Rss_feed

Podjeli na facebook

Share on Facebook

JU Gimnazija Živinice