JU Gimnazija Ċ½ivinice

Click here to edit subtitle

Skolske novosti

Gimnazijalci na humanom zadatku

Posted by Sanel Mumic on December 23, 2015 at 2:20 AM

Učenici J.U. Gimnazije Živinice su realizovali još jednu humanu akciju. Naime, dogovor koji su na prošloj odeljenskoj zajednici učenika Ig2, sa svojim odjeljenskim stariješinom su danas realizovali posjetivši djecu sa posebnim potrebama koji su okupljeni u Udruzenju "Vrati mi osmijeh" , organizacije koja se uistinu brine za njih 123 , koja im pruža ono najbitnije priliku da se druže među sobom.


Makar na trenutak su odvojeni od sivila koje se nadvilo za njih, Centar "Vrati mi osmijeh"pruža im priliku da se druže, a prilika je i nama da osjetimo dio teškoća kroz koje prolaze "heroji" njihovi roditeljiu dijelu dok se družimo sa njima.Grupa učenika Ig2 prenijela je srdačne pozdrave svojih drugara i sa skromnim poklonima uručila je onim kojim je i namijenjeno a to je djeci sa posebnim potrebama.


Ova akcija je dala podstreka u našoj školi, te su se i druga odjeljenja organizovala, pa će u narednom periodu biti novih posjeta iz Gimnazije za djecu koja su okupljena u najhumanijoj organizaciji, a to je Centar Vrati Mi Osmijeh . Humanost nama predstavlja olakšanje ovog vremena, što više nas, lakše je onima koje je potrebna humanost.


Sead Nocajevic, prof.

Categories: None