JU Gimnazija Živinice

Click here to edit subtitle

Skolske novosti

Konacne rang liste kandidata i odluke o prijemu prijavljenih na konkurs od 30.12.2016.

Posted by Ilija Lučić, prof. on January 30, 2017 at 5:30 AM

Na linku koji slijedi nalaze se konačne rang liste  i odluke o prijemu kandidata koji su se prijavili po konkursu od 30.12.2016. godine.

https://drive.google.com/drive/folders/0B47vECzzPY9gNFZTMHZoR1NSeE0?usp=sharing

Categories: None