JU Gimnazija Živinice

Click here to edit subtitle

Prijava

Zadnje novosti

Zadnje fotografije

Novi clanovi

Podjeli na facebook

Share on Facebook

JU Gimnazija Živinice

Vijece učenika

 

 Članovi Vijeća učenika u školskoj 2013/14. godini:

 Predsjednica Vijeća učenika: Amina Aljić III3

Zamjenik predsjednice Vijeća učenika: Maida Nuhanović IV1

Blagajnik Vijeća učenika: Andrea Cirger III1

Zapisničar Vijeća učenika: Naida Nuhanović II2

Članovi Vijeća učenika u školskoj 2012/13. godini:

Predsjednica Vijeća učenika: Amra Muratović III2

Zamjenik predsjednice Vijeća učenika: Ahmed Muratović II5

Blagajnik Vijeća učenika: Amer Bašić IV3

Zapisničar Vijeća učenika: Amina Aljić II3